Sociální péče 

Naše zařízení poskytuje, na základě § 53 zákona 108/2006 Sb. sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

Péče je určena osobám, které již nevyžaduji ústavní zdravotní péči, ale vzhledem k svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby, nejlépe odborného zdravotního personálu a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

1.       Poskytnutí ubytování

2.       Poskytnutí stravy

3.       Pomoc při osobní hygieně

4.       Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu

5.       Zprostředkovaní kontaktu se společenským prostředím

6.       Sociálně-terapeutické činnosti

7.       Aktivizační činnosti

8.       Pomoc při uplatňovaní práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále služba obsahuje tyto doplňkové služby:

1.       Služby fyzioterapeuta

2.       Nadstandardní zdravotnicko-personální zabezpečení

3.       Pravidelný lékařský dohled

4.       Vedení individuálních účtů klientů

5.       Televizor na pokoji

6.       Zapůjčení rehabilitačních podmínek

7.       Další služby, např. návštěva kadeřníka, pedikúry, zapůjčení knih, zprostředkovaní telefonického i písemného kontaktu s příbuznými.