CENÍK

Základní služby

Pokud je léčba indikována lékařem, pobyt v léčebně hradí zdravotní pojišťovna. Podívejte se, s kterými spolupracujeme.

Ceník doplňkových služeb

Cena doplňkových služeb – 200 Kč/den (včetně DPH)

Přímo hrazené doplňkové služby nad rámec zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění zahrnují zejména:

  • Hospitalizace na dvoulůžkových pokojích s nadstandardním vybavením – polohovací postele s aktivními i pasivimi antidekubitními matracemi, nábytek hotelového typu, TV na pokoji
  • Možnost výběru jídla v rámci denní nabídky, včetně doplňkové nutriční stravy
  • Nákupní služba k lůžku
  • Vedení individuálních účtů pacientů
  • Resocializace, psychologické poradenství a sociální podpora
  • Rehabilitace nad míru nezbytnou jako součást komplexní léčby (např. fyzioterapie)
  • Půjčování rehabilitačních a zdravotních pomůcek v majetku Sanatoria Trutnov rodinným příslušníkům, pokud je potřebují pro péči o pacienta mimo LDN v době dočasného propuštění.
  • Nadstandardní nezdravotnické personální vybavení
  • Další služby dle přání pacienta, např. zajištění návštěvy kadeřníka, pedikúry, zapůjčení knih, zprostředkování telefonického i písemného kontaktu s příbuznými aj.

Ceník sociálních služeb

Cena pobytu – 360 Kč/den

Úhrady služby jsou stanoveny v souladu se zněním zákona č. 108/2006 Sb., a prováděcí vyhlášky 505/2006 Sb. v platném znění. Cena za jeden den pobytu na sociálním lůžku je 360 Kč, přičemž podle §73, zákona 108/2006 Sb. musí osobě po úhradě základních pobytových služeb zůstat alespoň 15 % jejího příjmu. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku.